Midilli'de Osmanlı eserleri

Aslında Lesvos adasının merkezi olan Midilli'nin günümüzde bile hâlâ yaygın olarak "Midilli Adası" ismiyle anılması Osmanlı döneminde adaya Midilli denmesinden kaynaklanmaktadır. Osmanlı döneminin altın adası, 1462-1912 yılları arasında Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Bu 450 yıllık sürede adada sayısız Osmanlı eseri inşa edilmiştir.

Bugün adanın çeşitli bölgelerinde birçok Osmanlı çeşmesi varken günümüze ulaşmış cami, hamam ve medreseler sayılıdır. Ermou Caddesi'nde görülebilecek olan Yeni Cami ve Çarşı Hamamı Midilli'de kolay ulaşılabilecek örneklerdendir. Caddenin bitiminde görülebilecek olan Halim Paşa Konağı ise günümüzde sergi salonu olarak kullanılmaktadır.

Sigri'nin merkezinde bugün kilise olarak hizmet veren Sigri Camii, hemen karşısında bulunan Sigri Hamamı, Molivos'ta çarşı içinde bulunan Molva Camii, Skalohori'deki Hasan Reis Camii, Epano Skala'daki Vezir Hasan Bey Camii, Kornarou'daki Valide Camii, Messagros Köyü'ndeki Messagra Camii de Midilli'deki diğer cami ve hamam örneklerinden bazılarıdır.

Bugün Ege ve Adalar Bakanlığı olarak hizmet veren bina da Osmanlı döneminde yeni Hükumet Konağı olarak kullanılmıştır. Yeni Hükümet Konağı binasının hemen karşısında Midilli İdadisi'nin yeni binası görülebilir. Bu okul, adadaki iki idadiden biridir ve burada karma eğitim uygulanmıştır. Bu bina günümüzde ise Adliye Sarayı'dır.

Osmanlı dönemi Midilli tarihinde Namık Kemal'in de büyük etkisi vardır. İmparatorluk tarafından yargılanan ve 6 ay hapis cezası alan şair beraat ettiğinde sürgün edilmesi kararlaştırılmıştır. Sürgün yeri şairin kendi isteğiyle Midilli olmuştur. Namık Kemal adaya gelişinden 2,5 yıl sonra Midilli mutasarrıfı olmuştur. Namık Kemal Midilli'deki günleri boyunca, adanın ünlü ailelerinden Kulaksızzadelerin kendisine tahsis ettiği evde yaşamıştır.

Thermi kasabasındaki Sarlıca Palas ise adanın en önemli Osmanlı yapılarından biridir. Otel günümüzde kapalıdır ve temelinde Bakır Çağı'na ait bir şehir kalıntısı bulunması sebebiyle restorasyonuna devam edilememektedir.